Üldine

1.1 vestatuba.ee on viimistlusmaterjale ning vanavara (edaspidi Tooted) müüv veebipood, mida haldab Vesta värkstuba OÜ.

1.2 Müügitingimused kehtivad vestatuba.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Vesta värkstuba OÜ (edaspidi Vesta värkstuba) vahel alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Vesta värkstuba OÜ arvelduskontole.

1.3 Vesta värkstuba OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

Hinnainfo ja tooteinfo

2.1 vestatuba.ee veebipoes toodud hinnad on Eurodes.

Makseviisideks on: Pangaülekanne

makseviis, mis sisaldab Eesti pangalinkeSwedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega), Pocopay.

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4 Vesta värkstuba OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

2.5 Vesta värkstuba OÜ teeb kõik võimaliku, et Toote pildid oleksid tegelikkusele vastavad, kuid võib esineda olukordi, kus Toodete tegelik väljanägemine erineb pildil olevast. Tooted on käsitsi valmistatud erinevatest materjalidest ja need võivad erineda värvitoonide ning struktuuri poolest olenevalt töötlusest ja muust.

2.6 Kõik Vesta värkstuba OÜ veebilehel, Vesta Värkstoa Facebooki lehel olevad tootefotod on Vesta värkstuba OÜ omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

2.7 Sooduskuponge ei saa kasutada juhul, kui ostukorv sisaldab juba allahinnatud tooteid.

Müügilepingu jõustumine

3.1 Toote müügilepinguga kohustub Vesta värkstuba OÜ andma Tarbijale üle Toote ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Vesta värkstuba OÜ veebipoele tasuma Toote eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Toote vastu.

3.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 7 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Vesta värkstuba OÜ arvelduskontole.

Kohaletoimetamine

4.1 Vesta värkstuba OÜ veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Vesta värkstuba OÜ veebipoe arvelduskontole.

4.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõesed ja kehtivad andmed.

4.3 Vesta värkstuba OÜ ei vastuta Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Toode on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Vesta värkstuba OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

4.4 Kohaletoimetamise viisid ja aeg

Vesta värkstuba OÜ postitab tellimuse maksimaalselt 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse eest tasumist. Üldjuhul jõuab tellitud kaup tellijani 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on 7 (seitse) tööpäeva.

– DPD pakiautomaati ( 5,00€)

– Itella smartpost (5,00€)

Suuremahulistele toodetele on võimalus tellida kullerteenus ostja valitud aadressile. Teenuse hind kujuneb asukoha, toote mõõtude ja kaalu põhjal.

4.5 Tellitud toode peab kohale jõudma tervena ja kinnises pakendis. Kui pakend on transpordil viga saanud, siis palun anna sellest koheselt teada Vesta värkstuba OÜ e-posti teel info@vestatuba.ee.

4.6 Vesta värkstuba OÜ kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks, kui Toode on jõudnud  DPD või Itella smartposti pakiautomaati.

Toote tagastamine või ümbervahetamine

5.1 Peale toote kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

5.2 Tarbija peab Toote tagastama 14 päeva jooksul peale ostu.

5.3 Toote tagastamise- ja ümbervahetamise kulud katab Tarbija.

5.4 Vesta värkstuba OÜ tagastab tagastamisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, toote maksumuse. Postikulu ei kuulu tagastamisele.

5.5 Toode peab olema orginaalpakendis ja ei tohi olla kantud. Toode peab olema kasutusjälgedeta, lõhnadeta ja etikettidega – vastasel juhul on Vesta värkstuba OÜ-l õigus tagastatud tootest keelduda.

5.6 Kui tagastatav Toode (ja Toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Vesta värkstuba OÜ-st või Toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Vesta värkstuba OÜ-l õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Tarbija poolt Toote eest tasutud ning Tarbijale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Vesta värkstuba OÜ Tarbijale avalduse.

5.7 Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Tarbijal õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tarbija ja Vesta värkstuba OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

5.8 Toote tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb Tarbijal esitada Toote ostust taganemise soov e-posti teel. Tarbija saadab vabas vormis avalduse e-posti aadressile info@vestatuba.ee. Vesta värkstuba OÜ vastab saadetud avaldusele 5 tööpäeva jooksul ja annab Tarbijale juhtnöörid, kuidas Toode tagastada või ümber vahetada.

5.9 Toote ümber vahetamine

5.9.1 Toote ümbervahetamise korral paneb Vesta värkstuba OÜ Tarbijale uue soovitud Toote teele niipea, kui on ümbervahetamisele kuuluva Toote kätte saanud. Uus toode jõuab Tarbijani sama kiiresti kui tavaostu korral;

5.9.2 Ümbervahetamisel teistsuguse toote vastu ilma veenva põhjenduseta lisandub postitasu.

5.9.3 Vesta värkstuba OÜ ei saa alati garanteerida Toodete ümbervahetamise võimalust, sest Tooted on unikaalsed ja asendustoode võib lihtsalt puududa. Juhul, kui Tarbija asendustoodet ei leia, tagastab Vesta värkstuba OÜ Tarbijale ostusumma.

5.10 Vesta värkstuba OÜ ei vastuta Toodete puuduste eest, mis on tekkinud:

– Kliendist tulenevatel põhjustel;

– Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;

– Toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetegemise tõttu;

Vastutus ja vääramatu jõud

6.1 Vesta värkstuba OÜ ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Vesta värkstuba OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vesta värkstuba OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud);

6.2 Vesta värkstuba OÜ vastutab Tarbija ees ja Tarbija vastutab Vesta värkstuba OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;

6.3 Vesta värkstuba OÜ ei vastuta käesoleva lepingu punktis 2.5 sätestatud tingimuste tegelikkusele mittevastamise korral;

6.4 Vesta värkstuba OÜ ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist vedajale;

6.5 Vesta värkstuba OÜ vastutab Tarbija eest Toote müügihinna ulatuses. Vesta värkstuba OÜ ei võta vastutust puudusega Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida vestatuba.ee kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (vestatuba.ee võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)
Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

7.1 Tarbija annab Vesta värkstuba OÜ veebipoes andmeid sisestades selge ja teadliku nõusoleku Vesta värkstuba OÜ-le koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid Toote kohaletoimetamiseks.

7.2 Vesta värkstuba OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

7.3 Vesta värkstuba OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Tarbija annab nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud linnukese vastavas aknas vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel.

7.4 Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;

7.5 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Toote kohaletoimetamiseks.

7.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Vesta värkstuba OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;

7.7 Vesta värkstuba OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Vesta värkstuba OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tingimuste muutmine

8.1 Vesta värkstuba OÜ-l on õigus veebipoe arengust tulenevalt ja selle parema ning turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje vestatuba.ee kaudu;

8.2 Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel vestatuba.ee. Kui Tarbija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Vesta värkstuba OÜ ja Tarbija vahel tekkinud õigussuhtele Tarbija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesoleva lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti;

8.3 Vesta värkstuba OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 25€ maksev Toode on kogemata müügis 1€-ga, sellisel juhul on tegu ilmselgelt veaga, millest tulenevalt Vesta värkstuba OÜ eeldab, et Tarbija mõistab seda ja saab aru, et Toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Tellimuse vormistamine
9.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Muud tingimused

1o.1 Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest;

10.2 Tarbija ja Vesta värkstuba OÜ vahel seoses Vesta värkstuba OÜ-lt Toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse.

Vesta värkstuba OÜ tegutseb kliendi heaks ja parimas usus, seega loodetavasti jõuame olukorra lahendamisel kokkuleppele.

Küsimuste korral palun kirjutage info@vestatuba.ee

Ostukorvis ei ole tooteid.